Welkom bij Studiebureel RAEYMAEKERS

Beste bezoeker,

Van harte welkom op onze website!

Studiebureel RAEYMAEKERS is in de regio reeds 25 jaar actief als landmeters- en expertisekantoor.

De voorbije jaren werden de bestaande activiteiten gevoelig uitgebreid en staat het team ook graag ter Uwer beschikking voor alle vastgoedtransacties.

Wij beschikken over een groeiend aanbod van vastgoed, uw eigendom kopen of verkopen via RAEYMAEKERS vastgoed vergroot uw kans op succes.

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren!

Controle instantie
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BIV Klaus Raeymaekers
BIV 203786
CIB lid CIB

Ingeschreven in het door de overheid bijge-
houden tableau van de landmeters-experten
onder het nummer LAN 04 0111
KCLE Klaus Raeymaekers
LAN 04 0111
Pand in de kijker
Beerse
Beerse
Beerse
Mol
Beerse
Rijkevorsel
Beerse
Beerse
Beerse
Mol
Beerse