Home

Studiebureel Raeymaekers is een vastgoed- en landmeterskantoor dat met integriteit, stiptheid en doorgedreven expertise focust op de uitvoering van landmeetkundige taken, de ontwikkeling van verkavelingsprojecten, de waardering van onroerende goederen en de verkoop of verhuur van vastgoed.

Een team van gemotiveerde medewerkers staat elke werkdag ter uwer beschikking voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, een deskundig advies of een professionele ondersteuning van uw project.

Ons kantoor werd erkend door het beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) onder nummer 203786 en is aangesloten bij de Confederatie van ImmobiliĆ«nberoepen Vlaanderen (CIB), de Vlaamse Vereniging van Landmeters-Experten (VVLE) en de Belgische Orde van Landmeters-Experten (BOLE).

Studiebureel Raeymaekers BV

Pastoriestraat 14
2340 Beerse

Vind ons ook op