Landmeten

LANDMETEN of de topografische opmeting van onroerende goederen in de ruime zin van het woord : bouwgronden, bossen, weilanden, gebouwen, verkavelingen, bouw- en infrastructuurwerken.

Deze taken worden uitgevoerd met hoogtechnologische meettoestellen en grafisch verwerkt tot digitale plannen met een hoge nauwkeurigheid en afgeleverd in diverse tekenformaten dienstig voor de verkoop of prekadastratie, de opmaak van ontwerp- of projectstudie's, basisakten, etc.

De opmetingen worden in het kantoor toevertrouwd aan landmeters-experten die erkend zijn door de federale raad van landmeters-experten en beëdigd werden door de Rechtbank van Eerste Aanleg.


Opmetingen

 • van gebouwen en percelen
 • van de bestaande toestand
 • van infrastructuurwerken
 • van nieuwbouwprojecten
 • van uitgevoerde werken (as-built)
 • van archeologische proefsleuven

 • voor notariële verkopen
 • voor de opmaak van basisakten
 • voor de splitsing van percelen
 • voor de vestiging van zakelijke rechten (bv. opstal)
 • voor de overname van gemene muren
 • voor de opmaak van rooi- en onteigeningsplannen

 • hoogtemetingen t.o.v. TAW
 • opmaak van terreinprofielen
 • opmaak van digitale terreinmodellen (DTM)
 • volumeberekeningen i.f.v. grondverzet

 • GRB-metingen

PREKADASTRATIE AAPD

 • voor aanvraag referentienummers afbakeningsplans
 • voor aanvraag gereserveerde perceelnummers
 • voor opmaak basisakte en berekening quötiteiten

Afpalingen

 • onderzoek en vaststelling van de juridische eigendomsgrenzen
 • minnelijke of gerechtelijke afpalingen
 • opmaak van een proces-verbaal van afpaling & registratie

AANVRAGEN DIGITAAL OMGEVINGSLOKET

 • voor het slopen van gebouwen
 • voor het verkavelen van gronden
 • voor het bijstellen van een bestaande verkaveling
 • voor het uitvoeren van terreinaanlegwerken
 • voor de uitvoering van infrastructuurwerken (weg & riolering)

AANVRAAG VAN EEN STEDENBOUWKUNDIG ATTEST NR. II

Studiebureel Raeymaekers BV

Pastoriestraat 14
2340 Beerse

Vind ons ook op